Tysta möten använder samma utrustning som simultantolkning och 
skapar ett intressant format med fler möten i ett och samma rum

Tysta möten skapas på en yta i t ex en utställningshall där åhörarna kan 
röra sig mellan olika scener och välja det föredrag man vill lyssna på