Uthyrning av tolkutrustning är något som vi kommit att ägna oss
mer och mer åt