Simultantolkning ger deltagarna möjligheten att följa talaren på sitt eget 
språk i hörlurar via den trådlösa mottagaren

Tolken översätter i realtid vad som sägs vilket gör att tal
och bild stämmer bra överens