Guideväskor används med fördel i bullriga miljöer som vid rundvisning eller
utbildning på fabriksområden och byggarbetsplatser

Ett annat utmärkt användningsområde är för simultantolkning i mindre grupper under kortare perioder