Under åren har det blivit allt vanligare att vi får frågan om att projektera
och installera ljud-, ljus- och bildlösningar.
Nedan ser du många av de rumstyper vi har hjälpt våra kunder med.

 • Konferensrum
 • Utbildningsrum
 • Hörsalar
 • Fokusgruppsrum
 • Styrelserum
 • Showroom
 • Auditorium
 • Skyperum
 • Hörsalar
 • Föreläsningsrum
 • Multifunktionella ytor