Det lönar sig alltid att göra en genomtänkt projektering innan man sätter igång,
men den behöver inte vara utförd av Rymdstyrelsen