När vi pratar om ljud tänker vi på det perfekta åhörarljudet, både i rummet 
och som Overflow i ett närliggande rum eller till och med i ett annat land

Oftast måste vi anpassa oss efter rummets utformning och akustik, 
då kommer alla år av erfarenhet väl till pass för att undvika 
olika fallgropar