Projektledning kan vara allt från att vara med och stötta till att utforma detaljerade körscheman för ett möte

Vi har lång erfarenhet av att planera och genomföra möten,
allt från ett fåtal deltagare upp till 3000