Det finns en ”tumregel” om att ljudförstärkning behövs om antalet åhörare
är över 30 personer

Vi håller inte riktigt med om det, framförallt påverkar mötesrummets 
utformning vilken typ av förstärkning som behövs, ibland går det bra med 
betydligt fler åhörare utan förstärkning och ibland behövs det för färre